Aangemelde  Deelnemers kerst koppels Driebanden

                                       

 

Poule 1 A. Vrijdag Avond 9-12-2022 aanvang 19:00  

 

  1. Bobby Heutick .0.700.  & Jan ten Kate . 0.483 - Totaal 1.183 te maken Caramboles  ( 24 )
  2. Riekus ten Kate 0.400.  & Simon ten Kate  0.333  Totaal 0.7333 te maken Caramboles ( 15 )          
  3. Henk De Weerd65 .0.375 .& Wolter ten kate  0.375  Totaal  0.750 Te maken caramboles ( 15 )
  4. Joop beuker 0.275  & Edwin kats 0.275 Totaal 0.550 te maken caramboles ( 11  ) 
  5. Johan de Weerd  0.213 & Henk van nuil 0.250 totaal 0.463 te maken caramboles ( 9 )

Poule 2 B . Zaterdag Middag  10-12-2022  aanvang 13:00 

  1. Jerry Blom  0.428 & Edwin 0.250 Totaal 0.678 te maken caramboles ( 14
  2. Junus Tahamata 0.250  & Dennis de Weerd 0.422 totaal 0.672  te maken caramboles ( 13 )  
  3. Dixi Boersma 0.250  &  Kleine Henkie  de Weerd 0.375 Totaal 0.630 Te maken Caramboles ( 13 )
  4.  Auke Bakker  0.360 & Piet Wolters 0.250 Totaal 0.610 te maken caramboles ( 12 )
  5. Johan Bremer 0.275 & Danny Sieders 0.275 Totaal 0.550 te maken caramboles ( 11 )

 

Het betreft kerst   koppeltoernooi  Driebanden klein.

Van het koppel is de speler met het hoogste moyenne speler nr. 1, deze doet de zgn. trekstoot, de winnaar mag dan zeggen welk koppel begint. Speler nr. 1 is altijd de beginnende speler. De afstoot wordt begonnen met de witte speelbal. Er wordt gespeeld in poules van 6  koppels, deze behouden de gehele avond dezelfde biljarttafel. Om het tijdschema zo goed mogelijk te handhaven mag men alleen de afstoot 3 x uitvoeren. 

Poule A. Vrijdag Avond 9-12-2022 aanvang 19:00 

     poule A is voor de koppels 1 tot 6     de 3 besten van  poule  A . gaan door . 

 

Poule C . Zaterdag Middag  10-12-2022  aanvang 13:00 

 poule C  is voor de koppels 7 tot 12     de 3  besten van  poule  C  . gaan door

 

.

                                  Er gaan 6  koppels door na de finalle 

                   Zondag Middag  11-12-2022   Finalle - aanvang 13:00

 

De arbitrage bestaat voornamelijk uit ondelinge diensten van de poule koppels Als het nodig mocht zijn verwachten wij uw bereidwilligheid om hierbij te assisteren. De beslissingen van de arbitrage zijn bindend, hiertegen kan geen protest worden ingediend.

Het is niet toegestaan om gedurende het toernooi de bezetting van het koppel te wijzigen. Als één van de deelnemers van het koppel echt is verhinderd, is het koppel voor verdere deelname aan het toernooi uitgesloten. De organisatie zal dan een beroep doen op een vervangend koppel, indien mogelijk het koppel dat deze speelavond is uitgeschakeld en als hoogste is geëindigd.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze het juiste moyenne doorgeven. Wij zullen zelf zoveel mogelijk opzoeken van elke deelnemer  zoals Biljart point - Wilde bond - onderlinge competities  eedere toernooien .. Het te maken aantal caramboles wordt als volgt berekend: 20 x moyenne (minimaal gehanteerde moyenne is 0,200 / 0.275  indien anders vermeld staat op biljart point  Als blijkt dat de opgegeven moyennes sterk afwijken van de resultaten (stijging of daling van meer dan 30 %), is de toernooicommissie gerechtigd dit tussentijds bij te stellen of het betreffende koppel voor verdere deelname aan het toernooi te weigeren.

Het koppel is verplicht om alle poulewedstrijden te spelen, ook als b.v. de uitslag van een laatste partij in de poule niet meer relevant is voor de rangschikking.

Het maximale aantal beurten van een partij bedraagt 20 beurten per speler .

De beurten worden aangezet bij de speler die de partij is begonnen. 

het minimaal te behalen caramboles per koppel bedraagt 8 .

Het moyenne is minimaal 0.200  / 0,250  Het minimaal te maken caramboles is dus 4 / 5  caramboles.

Indien een speler vermeld staat op biljart point word het  . ( Alg moy )  aangehouden.

Als bekend is welk moyenne een speler ongeveer speeld word daar de berekening van gemaakt.

Indien er niets bekend is start een speler op 0.200 /0.275 

Indien zich een koppel aanmeld en zich opgeven en in gedeeld worden 

Voorbeeld - koppel karel en frits moyenne 0.250 + 0.250 = 0.500 x 20 = 10 caramboles 

Indien zonder door te geven een andere speler mee komt word 0.500 + 30% = 0.650 x 20 =13 caramboles 

 

 

Puntentelling t.b.v. rangschikking:
Bij winst door het behalen van het te spelen aantal caramboles; 3 punten.
Als het aantal maximale beurten (40) is bereikt, wint het koppel met het hoogste percentage behaalde caramboles

percentage = (gemaakte caramboles/te maken caramboles) x 100%. 

voorbeeld  - gemaakt 10 te maken 12 = 10 /12 x 100 = 83 %

(proportioneel gemiddelde) en krijgt dan 2 punten.
Bij remise 1 punt.
Bij verlies 0 punten.

Sportiviteit staat ten alle tijden bovenaan! Wij verwachten dat u de navolgende gedragsregels zult respecteren:
Tijdens de partijen wordt verwacht dat alleen de speler die aan de beurt is bij het biljart staat en dat de overige deelnemers op hun stoel gaan zitten.
De deelnemende spelers van een partij zijn gerechtigd hun mede- en/of tegenspelers erop te wijzen als ze de verkeerde bal willen nemen. Andere adviezen dienen achterwege te blijven.

Als een koppel verhinderd is voor een kwalificatieronde dienen ze dit tijdig te melden. Indien de toernooicommissie het programma niet kan wijzigen, dan vervalt verdere deelname (zonder restitutie van inschrijfgeld).